Onze taxaties worden uitgevoerd door de heer M. Eser, geregistreerde makelaar en taxateur;
Ingeschreven bij Nederlandse Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) en bij Stichting Certificering Voor Makelaars en taxateurs (SCVM).

  

Wij kunnen bij de volgende taxatie instituten valideren:
-Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI) 
-Taxatie Validatie Instituut (TVI)
-Taxateurs Unie (TU)
-Ivalidatie

Wij werken samen met de volgende landelijke taxatie organisaties:
-Taxatheek
-Maatwerk
-Fitrex
 En onafhankelijke financieel adviseurs

Alle banken accepteren onze rapporten, ook als het gaat om financieringen met NHG (Nationale Hypotheek Garantie).

U krijgt onze rapporten digitaal op uw mail, mocht u nog in papieren versie willen hebben is dit ook mogelijk; u krijgt het rapport in tweevoud, allebei voorzien vereiste minimale foto's voor een goed overzicht. De rapporten zijn zeer gedetailleerd en verschaft meer inzicht dan gemiddeld.

Benodigde tijd:
De levertijd kan variëren van 1 dag tot een week (afhankelijk van completering van nodige stukken en vooronderzoek)

Procedure:
Als u ons een taxatie-opdracht geeft, dient u de volgende gegevens aan te leveren:
-Naam en adres opdrachtgever
-Adres van het te taxeren pand
-Opdracht voorwaarden
-VVE jaarrekening, notulen en eventueel meerjarenonderhoudsplan
-Geldverstrekker en offertenummer
-Akte van levering
-Akte van splitsing
-Waar kunnen wij de sleutel krijgen c.q. een afspraak maken

Wij werken met een gereduceerd tarief!